Dream support
levervoorwaarden

Onze algemene voorwaarden zijn steeds van toepassing.   Gelieve extra aandacht te vestigen aan onze onderstaande levervoorwaarden.

extra aandacht

Terrein?

De klant is verantwoordelijk voor het inschatten van de toegankelijkheid van het terrein met onze vrachtwagens (20m lengte; 3m breedte). Schade aan het terrein door laden/lossen of rijden is voor de huurder.

Transport?

Transport wordt door de verhuurder verzorgt. In regel voorzien wij steeds een meeneemheftruck voor laden en lossen.

levering/retour?

De door de huurder opgegeven bezorg- en ophaaldata zijn altijd onder voorbehoud, evenals eventueel opgegeven tijden. In regel wordt er in de week voor event geleverd en in de week na het event opgehaald.

Indien onze chauffeur onnodig moet wachten, worden hier extra onkosten voor aangerekend aan de huurder.  De contactpersoon dient aanwezig te zijn bij levering/retour ivm akkoord geven voor in ontvangst/retour nemen van de materialen. Indien de contactpersoon niet aanwezig is, gelden de door de verhuurder aangegeven aantallen.

  • Voor losse vrachtwagen voorzien wij 45 min. los- en laadtijd.
  • Voor een vrachtwagen + aanhangwagen voorzien wij 60 min. los- en laadtijd.
  • Voor de toiletwagen voorzien wij 45 min. Plaatsings- en aansluittijd.
  • Extra tijd wordt aan de huurder doorgerekend.
Wanneer water en elektriciteit nodig MOET WATER EN ELEKTRICITEIT (16A) BESCHIKBAAR ZIJN BIJ HET LEVEREN TOT HET TERUG OPHALEN VAN DE MATERIALEN. Indien deze vroegtijdig wordt afgesloten zal hiervoor €50,- extra worden aangerekend.

materiaal?

Het gehuurde materiaal blijft altijd eigendom van de verhuurder.  De materialen dienen bij retour klaar te staan zoals aangeleverd. Graag ontvangen wij de gehuurde materialen in originele staat retour. Affiches, lijmresten, zand, e.d. moeten volledig verwijderd zijn.  Schade, vermissingen, verzekering, e.d. zijn voor risico van de huurder.

betaling/waarborg?

Het overeengekomen bedrag dient 10 dagen voor levering voldaan te zijn op onze rekening, tenzij anders overeengekomen.